See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (17)
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] black
хөө шиг хар black as coal
хөө шиг хар as black as pitch
хар хувцас өмссөн wearing a black dress
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] хардлага сэрдлэгийн distrust
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] төрийн mundane
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] dark
хар хөмсөг dark eye-brows
хар ᠬᠠᠷᠠmb[Lat.] үзэхийн vide
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг][шилж.] негер ebony
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] шашны бус secular
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] хардан атаархах сэтгэлийн jealousy
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] хүнд ажлын rough
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] мэргэжсэн бус lay
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] бохир завааны smutty
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] шашны бус temporal
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] харанхуйн murky
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] сэжиг mistrust
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] махны lean
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] төрийн хар хүн laic
хар ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb гаслант уй гашуу sad

Similar results
хар үс, хар нүдтэй хүн ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb brunet
америкийн хар арьстан ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨmb[Нэр үг][Amer.] Afro-American
ив хар төмөрлөг ᠢᠪᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭmb metallurgy
америкийн хар арьстны ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤmb[Тэмдэг нэр][Amer.] AfroAmerican
америкийн хар баавгай ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢmb[амьт.] black bear
аяга хар кофе ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠻᠣᠹᠧmb demitasse
гутлын хар тос ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤmb[Нэр үг] blacking
бул хар чулуу ᠪᠤᠯᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤmb stumbling block
бүдүүлэг хар ярианы үг хэрэглэх ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦmb[Үйл үг] to jargon
бүдүүн ширхэгтэй хар керамик ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠻᠧᠷᠠᠮᠢᠻmb[Нэр үг] black pot
галт хар үнэг ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡmb silver fox
гил хар ᠭᠢᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb pitch dark
гил хар ᠭᠢᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] lurid
гилгэр хар ᠭᠢᠯᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] piceous
борооны бөөн хар үүл ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡmb[Нэр үг][цагу.] cumulonimbus
гутлын хар тос ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤmb[Нэр үг] blackball
гутлын хар тос түрхэх ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦmb[Үйл үг] to blackball
гутлын хар тос түрхэх ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦmb[Үйл үг] to black
гялалзсан хар ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] jet
давирхай шиг хар ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] pitch-black
далайн хар алгана ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠmb[амьт.] black bass
хар нүх ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡmb[комп.] black hole
хар хүн ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] layman
дээврийн хар цаас ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] lead
жижиг хар бамбай ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢmb[Нэр үг] pellet
жижиг хар чавга ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠmb[Нэр үг] damson
залаат ургамлын хар зэв ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠪᠡmb[Нэр үг][ург.] black rust
замд тээглэх бул хар чулуу ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤmb bar to
зузаан хар торго ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠmb[Нэр үг] armozeen
зургийн хар цагаан ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨmb[Нэр үг] transparency
америкийн хар арьстан ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨmb[Amer.] AfroAmerican
лондоны хар ярианы үг ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] cockneyese
мансууруулах бодисын хар зах дээрх үнэ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠨ᠎ᠡmb street value
мусульман шашны эртний сүм дэх хар чулуу ᠮᠦᠰᠦᠯᠮᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤmb[Нэр үг] Caaba
наймалжны ялгаруулдаг хар өнгийн шингэн ᠨᠠᠢᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨmb[Нэр үг] ink
нарны (хар) шил ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯmb sunglassess
нимгэн хар төмөр ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷmb[Нэр үг] black plate
нүүрс агуулсан хар шавар ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷmb[геол.] urry
замын хар ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] pitch
нүүрс шиг хав хар ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠪ ᠬᠠᠷ᠎ᠠmb[Тэмдэг нэр] coaly
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. бүрдүүлэх -
  2. august -
  3. ойрхон -
  4. possession -
  5. honor -
  6. liberation -
  7. chain -
  8. essential -
  9. itinerary -
  10. хувилбар -