See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (23)
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] red
гүн улаан a deep red
улаан тоосгон байшин a house of red bricks
Улаан загалмайн нийгэмлэг Red Cross society
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Нэр үг] mulberry
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb blood-colored
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb high coloured
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb crimson
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] vermeil
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] sanguineous
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] sanguine
улаан нүүр a sanguine complexion
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] ruddy
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb ruby
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb rubicund
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Нэр үг] redness
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] murrey
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Нэр үг] murrey
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] gules
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] florid
улаан царай florid complexion
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] erythrean
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] erubescent
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] blushful
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] aurorean
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] red-rimmed
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] auroral
улаан ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb scarlet

Similar results
улаан ба час улаан замаг ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠰ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮᠠᠭmb red algae
улаан лууван улаан өндөгний баяр ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷmb easter
хөрсний ялзмагаас гарган авдаг улаан болон улаан шар өнгийн антибиотик ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠪᠢᠣᠲ᠋ᠢᠻmb[Нэр үг] actinomycin
америкийн улаан хэрэм ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮmb red squirrel
бор улаан шаргал ᠪᠣᠷᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯmb[Тэмдэг нэр] tawny
бургундын улаан дарс [Нэр үг] burgundy
боловсорсон улаан буудайн өнгөтэй ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢmb[Тэмдэг нэр] wheaten
гал улаан ᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb scarlet
гал улаан ᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Нэр үг] flamboyant
галд тэсвэртэй улаан тоосго ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠmb[Нэр үг] windsor
гүн улаан ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb a deep red
гүн улаан ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb vermilion
гүн улаан ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb scarlet
гүн улаан ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb ruby
гүн улаан ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] murrey
тод улаан ᠲᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] vermilion
гүн улаан өнгө ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡmb[Нэр үг] garnet
гүн улаан өнгө ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡmb[Нэр үг] murrey
гүн улаан өнгө ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡmb[Нэр үг] crimson
ёслолын улаан хувцас ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤmb redeoat
загалмайтны улаан загалмай ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢmb Red Cross
зэсэн улаан ᠵᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] copper
испани улаан дарс ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤmb tent
нил улаан ᠨᠢᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[физ.] ultra-red
ногоон улаан гэрлийн гарц ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠmb эх буудал дээр dual channel
нүүрийн улаан ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Нэр үг] crimson
одонгийн улаан тууз ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠵᠠmb red ribbon
ойн улаан шар шоргоолж ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢmb red ant
өтгөн улаан ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] ox-blood
өтгөн улаан шар өнгө ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡmb firefly
спельт улаан буудай [Нэр үг][ург.] spelt
гүн улаан ᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] cardinal
тод улаан ᠲᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb ruby
тод улаан ᠲᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] ox-blood
тод улаан ᠲᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] cinnabaric
тод улаан ᠲᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨmb[Тэмдэг нэр] cardinal
тод улаан өнгө ᠲᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡmb[Нэр үг] vermilion
тод улаан өнгө ᠲᠣᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡmb turkey red
бүдүүн ширхэгтэй улаан хүрэн даавуу ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠪᠤᠤmb russet
бичиг баримт дээр тамганы оронд наадаг улаан цаас ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] wafer
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. бүрдүүлэх -
  2. august -
  3. honor -
  4. frustration -
  5. essential -
  6. хувилбар -
  7. tide -
  8. bias -
  9. liberation -
  10. olfactory -